ข่าวล่าสุด

ASIA WATER 2018

Date: 4/10 ~ 4/12, 2018
Location: Kuala Lumpur, Malaysia
Booth No.: G205

IE expo China 2018

Date: 5/3 ~ 5/5, 2018
Location: Shanghai,China
Booth No.: 2375

Agritech Taiwan

Date: 7/26 ~ 7/28, 2018
Location: Taipei World Trade Center 1, Taiwan
Booth No.: K26

EA Water 2018

Date: 08/23 ~ 08/25, 2018
Location: New Delhi, India
Booth No.: C5

IE expo China 2018

Date: 9/18 ~ 9/20, 2018
Location: Guangzhou, China
Booth No.: A266

VIETWATER 2018

Date: 11/7 ~ 11/9, 2018
Location: Ho Chi Minh, Vietnam
Booth No.: E34