ภาพยนตร์

》 วิดีโอ บริษัท

》 แรงโน้มถ่วงของวงสมาธิกรอง + วุฒิสภากระเป๋า TE3 ซีรีส์

》 หนักชนิดสกรูอัดขึ้นรูปการขจัดน้ำออก

》 เสียครัวระบบหมักบดบีบ

》 ห้องครัวและระบบการหมักขยะอินทรีย์

》 ขยะพลาสติกกรณีการบำบัดน้ำเสีย

》 เครื่องอัดรีดสกรูชนิด การคายน้ำเครื่อง (การออกแบบพิเศษ) - ใช้ใน การคายน้ำเครื่อง เยื่อกระดาษ

》 สกรูเครื่องกด การคายน้ำเครื่อง - ใช้ใน การคายน้ำเครื่อง เยื่อกระดาษ

》 สกรูเครื่องกด การคายน้ำเครื่อง - ใช้ในการคายน้ำใยแก้ว