อุปกรณ์แยกของแข็งของเหลว (จานซัดวงแหวนรอบนอก, ล้อด้านใน)
DGชุด (ด้านในล้อ)

DGชุด (ด้านในล้อ)

DRชุด (ล้อด้านนอก)

DRชุด (ล้อด้านนอก)